Sepetim

Sepet

Corax Alpha bünyesinde satışa sunulan tüm ürünlerimizin, tek yetkili Türkiye distribütörü (exclussive distribütör) veya üretici firması, ana firmamız olan :

 Lupus Unica Bilişim İth. Ve İhr. Ltd.Şti. ‘dir

Garanti belgesi: İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.


Ana madde: Garanti ve tamir süresi
Garanti süresi: Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıldır. Garanti süresi başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş ise (araçlarda km. gibi) malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Tamir süresi: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tamirde geçen süreler garanti süresine eklenir.

Garanti ve tüketici hakları

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde;
Aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması,
Farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi,
Belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmayı sürekli kılması,
Tamir için gereken azami sürenin (30 iş günü) aşılması,
Firmanın servis istasyonunu, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

 

Garantide satıcının yükümlülükleri

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklerde başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Satıcı 20 iş günü içerisinde malın tamirini yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.
Garanti şartları nedeniyle tüketiciye verilen seçimlik haklarına (malın ücretsiz tamiri, ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi) karşı malın satıcısı, bayii, acentası, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisi müteselsilen sorumludurlar.
Değiştirilen ürünün garanti süresi: Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası: Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda garanti şartları uygulanmaz.

Kasa Ürünlerinin Kargolanması

  1. Kasanın köpüklerini kırmadan kasanın doğru yerlerine monte ediniz.
  2. Eğer baloncuklu poşeti duruyorsa onu da kasanın etrafına sarıp bantlayınız.
  3. Köpüklerle birlikte kasayı kutusuna yerleştiriniz.
  4. Bir kağıda Corax Alpha’nın size ilettiği Sipariş Numarasını veya satın alımı gerçekleştirdiğimiz yetkili satıcımızın fatura kopyasını, adınızı ve telefonun numaranızı yazınız ve kutu içerisine koyunuz.
  5. Kutunun kapaklarını iyice bantlayınız.

 

Kasa Haricindeki Diğer Donanımların Kargolanması

  1. Gönderilecek ürün elektronik devre içeriyor ise veya elektronik devreleri dışarıya temas edebilecek bir durumda ise, varsa antistatik poşeti içerisine yerleştiriniz.

(Kapalı muhafazaya sahip diğer ürünler için bu adımı atlayabilirsiniz.)

  1. Varsa orjinal kutusu içerisine ve diğer içerikleri ile birlikte yerleştiriniz.
  2. Bir kağıda Corax Alpha’nın size ilettiği Sipariş Numarasını veya satın alımı gerçekleştirdiğimiz yetkili satıcımızın fatura kopyasını, adınızı ve telefonun numaranızı yazınız ve kutu içerisine koyunuz.
  3. Ürün kutusunu baloncuklu poşete sarınız veya çok büyük olmayan bir koli içerisine koyunuz. Ürün kutusunun kargoda hasar görmemesini sağlayınız. Ürün kutusu üzerine herhangi bir not yazmayınız.
  4. Baloncuklu poşet kullandıysanız bir kağıda İnventus'un size ileteceği arıza takip kodunu yazıp baloncuklu poşetin üzerine yapıştırınız. Koli kullandıysanız arıza takip kodunu üzerine yazınız.